Mission & Vision

Mission:

"Solina Group strävar efter att bli en Europeisk ledande aktör inom livsmedelsmarknaden, med fokus på 3 huvudområden..."

FUNCTIONAL SOLUTIONS | TASTE & VISUAL SOLUTIONS | NUTRITIONAL SOLUTIONS
 

Vision:

"DESIGNING SUCCESS STORIES TOGETHER"
 

Värden:

"Solina Group´s främsta fokus är:

* Människors engagemang och närhet till kunden
* Livsmedelssäkerhet & hållbarhet
* Finansiell prestation & entreprenörskap

för att bli en internationell referens för kunderna, med bra service och verkan på en lokal marknad."