Historia

2012 genomfördes en sammanslagning av Savena Group & Sfinc Group. Detta innebär mer än 40 års gemensam kuskap och bildandet av Solina Group, en betydelsefull leverantör på en global matmarknad.
 

Savena Group historia

1988
Saveur (FR) grundas
1994
Förvärv av DENA (BE & DE), funktionella lösningar
2003
Förvärv av Laboratoire PYC (FR) nutritions
2004
Förvärv av ostpulver tillverkning
2005
Skapandet av Cap Traiteur (FR), food service
Förvärv av livsmedelstillverkning av färgämnen
2006
Försäljningskontor öppnas i Ryssland
2007
Förvärv av Nutrinal (FR), funktionella lösningar
2009
Försäljningskontor öppnas i Danmark
2011
Förvärv av Formidabel (SE) + Försäljningskontor öppnas i Polen & Singapore
 

Sfinc Group historia

1972
Pellicula (BE) grundas
1983
Rejo (BE) & Jadico (NL) grundas
2004
Sammanslagning av Pellicula & Rejo, bildandet av Sfinc
2007
Förvärv av Maes (BE) & FFI/Surplus (NL)
2010
Sammanslagning av Sfinc & Jadic, bildandet av Sfinc Group.Försäljningskontor öppnas i Turkiet
2011
Försäljningskontor öppnas i Rumänien